اخبار برگزیده

خدای مورد پرستش در یوگا

در یادداشت‌های گذشته پیرامون مسائل مقدّماتی عرفان یوگا از قبیل «مفهوم‌شناسی»، «اثبات عرفان بودن یوگا»، «اقسام یوگا»، «یوگای رایج در ایران»، «خاستگاه یوگا» و «مختصری از زندگینامه برخی یوگی‌ها» سخن گفته شد. در این یادداشت و یادداشت‌های بعد به دنبال بررسی افکار و عقایدی هستیم که اساس و بنیان این عرفان را تشکیل داده و مروّجین یوگا همواره برای انتشار آن‌ها در میان مردم می‌کوشند.
افکار و عقاید موجود در عرفان یوگا را با توجّه به موضوعات آن‌ها می‌توان در دو دسته قرار داد؛ «عقایدی که پیرامون پرستش خدای یوگا است» و «عقایدی که در تلاش است تا چگونه زیستن را به انسان بیاموزد». بنابراین، در یوگا نمی‌توان هیچ عبارتی را یافت که پیرامون معاد باشد. البتّه این مسئله نشأت گرفته از آن است که «پاتانجالی تدوین کننده عرفان یوگا اعتقادی به وجود معاد نداشته و همچون بسیاری از معتقدین به آیین هندو، تناسخ را پذیرفته و دستورات یوگا را متناسب با اعتقاد به تناسخ پایه‌گذاری کرده است1». از همین رو، نخستین اشکالی که در مورد عرفان یوگا وجود دارد، آن است که برنامه‌ای که این عرفان برای زیستن ارائه می‌دهد با برنامه‌ای که سایر ادیان آسمانی برای زندگی انسان ارائه کرده‌اند، کاملاً متفاوت است. 
با توجّه به اهمیّت «عقایدی که پیرامون پرستش خدای یوگا است»، ابتدا به بررسی افکار و عقایدی می‌پردازیم که در این عرفان پیرامون خداپرستی بیان شده است.

 

جهت مشاده کامل مطلب به ادامه مطالب مراجعه نمائید.


خدای مورد پرستش در یوگا

خدای مورد پرستش در یوگا

خدای مورد پرستش در یوگا

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها